WENTYLACJA

Wentylacja mechaniczna w Łodzi

linia

Klientom, zainteresowanym instalacją systemu wymiany powietrza w swoim obiekcie, polecamy wentylację mechaniczną. Staje się ona bowiem powoli standardem, który wypiera wcześniej stosowane rozwiązania grawitacyjne. Wzrastająca popularność wentylacji mechanicznej związana jest z licznymi zaletami, jakie oferuje. Na jej działanie nie mają żadnego wpływu czynniki atmosferyczne, dlatego gwarantuje ona wymianę powietrza na niezmiennym poziomie niezależnie od pogody panującej na zewnątrz. Oprócz tego oczyszcza i w razie potrzeby ogrzewa powietrze pobierane z zewnątrz. Co więcej, w przeciwieństwie do swoich grawitacyjnych odpowiedników nie powoduje strat cieplnych.

Co obejmują nasze usługi projektowania wentylacji mechanicznej?

Aby wentylacja mechaniczna działała optymalnie, musi być odpowiednio dobrana do wymagań danego obiektu. Dlatego pomagamy naszym klientom w doborze urządzeń o odpowiednie mocy. Przy projektowaniu instalacji dbamy o to, by była nie tylko dostosowana do potrzeb użytkowników, ale spełniała także ich oczekiwania finansowych. Dysponujemy bowiem centralami zapewniającymi minimalny poziom hałasu oraz redukcję kosztów eksploatacji.

 

Jaka powinna być dobrze wykonana wentylacja?

 

Dla sprawnego i wydajnego działania wentylacji mechanicznej kluczowe znacznie będą miały dwie bardzo istotne kwestie:

    • Projekt – najważniejsza część całego układu. Wybór projektanta lub biura projektowego to podstawa dobrze wykonanego systemu. Fachowo wykonany projekt uwzględniający potrzeby inwestora i przeprowadzony zgodnie z jego założeniami montaż wentylacji to klucz do sukcesu.

 

  • Centrala wentylacyjna – należy ją dobrać na podstawie analizy potrzeb inwestora oraz możliwości technicznych budynku. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę także zakładane koszty inwestycji i eksploatacji układu oraz głośność jego działania. Najczęściej stosowane są centrale mechaniczne z odzyskiem ciepła. Posiadają one tzw. wymiennik ciepła (rekuperator), który odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego z pomieszczeń i przekazuje je do powietrza nawiewanego z dworu. Uzyskuje się w ten sposób olbrzymie korzyści finansowe, dzięki redukcji kosztów ogrzewania budynku. W naszej ofercie posiadamy centrale firm takich jak SWEGON, CLIMA GOLD czy KOMFOVENT.

 

Kanały wentylacyjne

 

Dobór kanałów wentylacyjnych, jest równie ważny, jak dobór jednostki sterującej układem, czyli ww. centrali wentylacyjnej. Należy w tej kwestii całkowicie zaufać projektantowi. Dobierze on kanały, uwzględniając możliwości techniczne budynku. Przy projektowaniu ich przebiegu weźmie zaś pod uwagę takie czynniki jak odpowiedni przepływ powietrza, jego prędkość oraz najważniejsze, jego hałas.

 

Nawiewniki

 

Nawiewniki to elementy, przez które wentylacja dostarcza powietrze do pomieszczeń i usuwa je na zewnątrz. Przy ich wyborze można kierować się estetyką, należy mieć jednak na uwadze, by zachowały odpowiednią prędkość przepływu powietrza (dla uzyskania jak najmniejszego hałasu).

 

Rodzaje wentylacji:

 

Wentylacja grawitacyjna – jej działanie polega na ruchu powietrza spowodowanym przez różnicę i ciśnienia. Świeże powietrze dostaje się do pomieszczenia poprzez nieszczelności, bądź otwarte lub uchylone okna, a wydostaje się przez kanały wentylacyjne.

Wentylacja mechaniczna wywiewna – mechanizm ten opiera się na „wymuszeniu” cyrkulacji powietrza przez wentylatory. Tak, jak w wentylacji grawitacyjnej, powietrze dostaje się poprzez okna czy nieszczelności.

Wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna – Cyrkulacja powietrza w tego rodzaju wentylacji jest w pełni kontrolowana. Najpopularniejszym i najkorzystniejszym pod kątem ekonomicznym  rozwiązaniem jest wentylacja z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja.