WENTYLACJA

Wentylacja mechaniczna w Łodzi

linia

Wentylacja – profesjonalne projekty systemów i montaż

Klientom, zainteresowanym instalacją systemu wymiany powietrza w swoim obiekcie, polecamy wentylację mechaniczną. Staje się ona bowiem powoli standardem, który wypiera wcześniej stosowane rozwiązania grawitacyjne. Wzrastająca popularność wentylacji mechanicznej związana jest z licznymi zaletami, jakie oferuje.
Wentylacja grawitacyjna działa bez konieczności stosowania żadnych urządzeń mechanicznych, np. silnika, który wymusza ruch powietrza. W jej przypadku wymiana następuje w sposób naturalny, a jest to możliwe dzięki odpowiednio zaprojektowanym kanałom wentylacyjnym. To często stosowane rozwiązanie ma jednak pewne wady. Napływ świeżego powietrza i wyrzucanie zużytego jest uzależnione od czynników zewnętrznych, na przykład od pogody na zewnątrz. Taka wentylacja nie sprawdzi się także w przypadku zbyt szczelnych okien i drzwi, które uniemożliwiają pobieranie powietrza z zewnątrz w sposób naturalny.
W tym kontekście wentylacja mechaniczna może okazać się skuteczniejszym rozwiązaniem.
Na jej działanie nie mają żadnego wpływu czynniki atmosferyczne, dlatego gwarantuje ona wymianę powietrza na niezmiennym poziomie niezależnie od pogody panującej na zewnątrz. Oprócz tego oczyszcza i w razie potrzeby ogrzewa powietrze pobierane z zewnątrz. Co więcej, w przeciwieństwie do swoich grawitacyjnych odpowiedników nie powoduje strat cieplnych.
Aby wentylacja mechaniczna działała optymalnie, musi być odpowiednio dobrana do wymagań danego obiektu. Dlatego pomagamy naszym klientom w doborze urządzeń o odpowiednie mocy. Przy projektowaniu instalacji dbamy o to, by była nie tylko dostosowana do potrzeb użytkowników, ale spełniała także ich oczekiwania finansowych. Dysponujemy bowiem centralami zapewniającymi minimalny poziom hałasu oraz redukcję kosztów eksploatacji. Warto także zainteresować się dodatkowymi udogodnieniami, o które można wzbogacić wentylację mechaniczną. Należy do nich przede wszystkim montaż rekuperacji, czyli instalacji, która umożliwia wykorzystanie ciepła znajdującego się w powietrzu wyrzucanym w budynku. Dzięki temu można do minimum ograniczyć straty energii, a to w sposób bezpośredni przekłada się na wysokość rachunków za ogrzewanie.

Jaka powinna być dobrze wykonana wentylacja?

Dla sprawnego i wydajnego działania wentylacji mechanicznej kluczowe znacznie będzie miało kilka kwestii. Od ich właściwego dobrania zależy wydajność działania systemu wentylacji, a co za tym idzie komfort mieszkańców oraz wysokość kosztu eksploatacyjnych. Warto zatem dobrze zastanowić się, jakie elementy powinien zawierać system. Najlepszym wyborem jest skorzystanie z usług fachowców.

    • Projekt – najważniejsza część całego układu. Wybór projektanta lub biura projektowego to podstawa dobrze wykonanego systemu. Fachowo wykonany projekt uwzględniający potrzeby inwestora i przeprowadzony zgodnie z jego założeniami montaż wentylacji to klucz do sukcesu.
  • Centrala wentylacyjna – należy ją dobrać na podstawie analizy potrzeb inwestora oraz możliwości technicznych budynku. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę także zakładane koszty inwestycji i eksploatacji układu oraz głośność jego działania. Najczęściej stosowane są centrale mechaniczne z odzyskiem ciepła. Posiadają one tzw. wymiennik ciepła (rekuperator), który odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego z pomieszczeń i przekazuje je do powietrza nawiewanego z dworu. Uzyskuje się w ten sposób olbrzymie korzyści finansowe, dzięki redukcji kosztów ogrzewania budynku. W naszej ofercie posiadamy centrale firm takich jak SWEGON, CLIMA GOLD czy KOMFOVENT.

Kanały wentylacyjne

Dobór kanałów wentylacyjnych, jest równie ważny, jak dobór jednostki sterującej układem, czyli ww. centrali wentylacyjnej. Należy w tej kwestii całkowicie zaufać projektantowi. Dobierze on kanały, uwzględniając możliwości techniczne budynku. Przy projektowaniu ich przebiegu weźmie zaś pod uwagę takie czynniki jak odpowiedni przepływ powietrza, jego prędkość oraz najważniejsze, jego hałas.

Nawiewniki

Nawiewniki to elementy, przez które wentylacja dostarcza powietrze do pomieszczeń i usuwa je na zewnątrz. Przy ich wyborze można kierować się estetyką, należy mieć jednak na uwadze, by zachowały odpowiednią prędkość przepływu powietrza (dla uzyskania jak najmniejszego hałasu).

Rodzaje wentylacji:

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna – jej działanie polega na ruchu powietrza spowodowanym przez różnicę i ciśnienia. Świeże powietrze dostaje się do pomieszczenia poprzez nieszczelności, bądź otwarte lub uchylone okna, a wydostaje się przez kanały wentylacyjne.

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Wentylacja mechaniczna wywiewna – mechanizm ten opiera się na „wymuszeniu” cyrkulacji powietrza przez wentylatory. Tak, jak w wentylacji grawitacyjnej, powietrze dostaje się poprzez okna czy nieszczelności.

Wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna

Wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna – Cyrkulacja powietrza w tego rodzaju wentylacji jest w pełni kontrolowana. Najpopularniejszym i najkorzystniejszym pod kątem ekonomicznym  rozwiązaniem jest wentylacja z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja.