17-04-2020

Zasadnicze różnice między klimatyzacją a wentylacją

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wentylacja i klimatyzacja pełnią bardzo podobną funkcję, ponieważ w obu przypadkach chodzi o wymuszenie ruchu powietrza. Pomyłka w rozróżnieniu obu instalacji może również wynikać z tego, że wiele firm wyspecjalizowanych w montażu klimatyzacji oferuje również usługi związane z wentylacją i odwrotnie. Nawet jeśli w obu przypadkach chodzi o poprawę warunków klimatycznych wewnątrz budynków, systemy te skupiają się na innych parametrach i mają inne zadania. W poniższym tekście przedstawimy główne różnice między instalacją wentylacyjną i klimatyzacyjną.

Element klimatyzacji

 

Do czego służy wentylacja?

Choć instalacja wentylacyjna wydaje się dość prosta w budowie, to pełniona przez nią funkcja jest niezwykle istotna. W przypadku budownictwa mieszkaniowego jej głównym zadaniem jest cyrkulacja powietrza oraz odprowadzanie na zewnątrz brzydkich zapachów, zanieczyszczeń i nadmiaru wilgoci gromadzących się w pomieszczeniach. Brak wentylacji lub jej niewłaściwie funkcjonowanie związane z nieszczelnością bądź niedrożnością kanałów może w krótkim czasie doprowadzić do znacznego pogorszenia komfortu mieszkania, a w skrajnych sytuacjach nawet do poważnych problemów ze zdrowiem. Nieodprowadzona wilgoć ma również negatywny wpływ na konstrukcję budynku. Woda, która wsiąka w strukturę ścian i mebli, stwarza korzystne warunki do namnażania się grzybów i pleśni. W efekcie konstrukcja budynku traci swoją wytrzymałości lub zostaje zniszczona od środka. Wentylację dzieli się na grawitacyjną (działa na zasadzie naturalnej różnicy ciśnień panującej między wnętrzem budynku a otoczeniem) oraz mechaniczną (przepływ powietrza wymuszany jest przez wirniki wentylatorów).

 

Co różni klimatyzację od wentylacji?

Zadania klimatyzacji są zupełnie inne niż w przypadku wentylacji. Jak sama nazwa wskazuje, klimatyzacja odpowiada za utrzymanie w pomieszczeniu mikroklimatu charakteryzującego się ustalonymi przez użytkownika właściwościami, takimi jak temperatura czy wilgotność. Innymi słowy – klimatyzacja jest związana z utrzymaniem odpowiedniego poziomu wilgotności oraz komfortu cieplnego w danym wnętrzu. W tym ujęciu komfort cieplny oznacza zwykle temperaturę obniżoną względem temperatury na zewnątrz. Dzieje się tak, ponieważ klimatyzacja jest znacznie częściej stosowana w miesiącach letnich niż zimowych. Centralnym urządzeniem systemu jest klimatyzator, który składa się z kilku podstawowych elementów: parownika, skraplacza, sprężarki, zaworu rozprężnego oraz wentylatorów, które napędzają przepływ powietrza wokół wymienników. Zasada działania klimatyzatora jest prosta – podczas pracy urządzenia czynnik chłodniczy przepływa między parownikiem (ciepło z pomieszczenia sprawia, że czynnik chłodniczy paruje) a skraplaczem (ciepło jest oddawane poza budynek, a czynnik chłodniczy ulega skropleniu), schładzając tym samym wydmuchiwane powietrze. Dzięki specjalnym filtrom klimatyzator potrafi również oczyszczać powietrze z drobnoustrojów. Klimatyzacja jest obecnie standardem w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, ale z uwagi na coraz gorętsze miesiące letnie klimatyzator staje się nieodzownym urządzeniem w każdym polskim domu. Najbezpieczniejszą i najkorzystniejszą ekonomicznie opcją jest zakup systemu klimatyzacji wraz z opcją montażu. Warto powierzyć to zadanie specjalistom, którzy poza dostarczeniem urządzenia wraz z niezbędnymi materiałami udzielą również gwarancji na wszystkie wykonane prace.