01-10-2020

Klimatyzacja w biurze a przepisy BHP

Praca zawodowa to obok domu i życia osobistego najważniejsza aktywność w życiu człowieka. Aby w miejscu pracy czuć się dobrze, a co za tym idzie wykonywać obowiązki z zaangażowaniem, należy w odpowiedni sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Trzeba zatem dołożyć wszelkich starań, by zachować zasady BHP. Wbrew pozorom każde miejsce pracy, również to w biurze, wymaga zastosowania przepisów. Dotyczą one nie tylko przestrzeni, czy oświetlenia, ale również klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym.

Klimatyzacja w biurze

 

Zgodnie z przepisami

Biuro stanowi jedno z bezpieczniejszych miejsc pracy. Standardowo należy je wyposażyć w apteczkę oraz gaśnicę, jednak nie wyczerpuje to tematu bezpieczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r., również biuro musi spełniać odpowiednie wymagania. W pomieszczeniach pracy pracodawca musi zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14 °C. Górne granice temperatur są uregulowane tylko w przypadku osób młodocianych. W pozostałych przypadkach pracodawca ma obowiązek organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości. Coraz częściej w biurach są montowane klimatyzatory.

 

Odpowiednia klimatyzacja

W pomieszczeniu biurowym konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. Musi być ona dostosowana do potrzeb wynikających z funkcji pokoju, bilansu ciepła i wilgotności oraz ewentualnych zanieczyszczeń stałych lub gazowych. W celu doprowadzenia powietrza do biura można w nim zamontować klimatyzację lub wentylację mechaniczną. Klimatyzacja pozwala utrzymywać w pomieszczeniach odpowiednią wilgotność w granicach od 40 do 60 procent, zapewnia odpowiednią prędkość przepływu powietrza, i zmniejsza stopień jego zanieczyszczenia. Odpowiednie urządzenie nie może jednak powodować wyziębienia lub przegrzewania pomieszczenia, nie może też generować przeciągów. Nawiew nie może być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Pracodawca zobligowany jest do odpowiedniej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz do ograniczenia hałasu i drgań, które mogą wywoływać. Rozporządzenie nie precyzuje określenia „odpowiednia konserwacja”. Informacje dotyczące częstotliwości i środków, jakimi powinna być przeprowadzana, znajdują się w instrukcji obsługi. Przyjmuje się, że powinno odbywać się to raz w roku.

Dobór właściwego urządzenia warto omówić z profesjonalistą, który pomoże w zakupie. W Łodzi i okolicach może być to pracownik firmy In-Therm.