WENTYLACJA

WENTYLACJA

linia

Sprawna wentylacja to podstawa w każdym budynku. Dysponujemy centralami zapewniającymi minimalny poziom hałasu oraz redukcję kosztów eksploatacji. Wspólnie dobierzemy instalację spełniającą potrzeby inwestora i dopasowaną do walorów technicznych budynku.

Wentylacja to jeden z najważniejszych elementów każdego budynku.

 

 

Jaka powinna być dobrze wykonana wentylacja?

 

 

  • Projekt – najważniejsza część całego układu. Wybór projektanta lub biura projektowego to podstawa dobrze wykonanego systemu. Fachowo wykonany projekt uwzględniający potrzeby inwestora i późniejsze zrealizowanie tematu według tego projektu, pozwoli na pełne zadowolenie z użytkowania oraz ponoszenie zaplanowanych w inwestycji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
  •  

  • Centrala wentylacyjna – należy ją dobrać w oparciu o potrzeby inwestora oraz możliwości techniczne budynku. Projektant dokona wyboru biorąc pod uwagę możliwości finansowe inwestora, późniejsze koszty eksploatacyjne czy głośność systemu. Najczęściej stosowane są centrale mechaniczne z odzyskiem ciepła. Posiadają one tzw. wymiennik ciepła, który odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego z pomieszczeń i przekazuje je do powietrza nawiewanego z dworu. Uzyskujemy w ten sposób olbrzymie korzyści finansowe podczas eksploatacji systemu. W naszej ofercie posiadamy centrale firm takich jak SWEGON, CLIMA GOLD czy KOMFOVENT.

 

 

Kanały wentylacyjne

 

 
W tym elemencie musimy całkowicie zaufać projektantowi, który dobierze nam kanały uwzględniając możliwości techniczne budynku. Podstawą zaprojektowania kanałów jest odpowiedni przepływ powietrza, jego prędkość oraz najważniejsze jego hałas.
 

 

Nawiewniki

 

 
To elementy przez które wentylacja nawiewa i wywiewa powietrze z pomieszczeń. Przy wyborze możemy kierować się ich estetyką, zachowując odpowiednie prędkości przepływu powietrza (dla uzyskania jak najmniejszego hałasu).