Wentylacja, centralne ogrzewanie, wod-kon, odkurzacz centralny, automatyka KNX - dworek zabytkowy w okolicach Radomska

WENTYLACJA, CENTRALNE OGRZEWANIE, WOD-KAN, ODKURZACZ CENTRALNY, AUTOMATYKA KNX – DWOREK ZABYTKOWY W OKOLICACH RADOMSKA

System wykonany na podstawie własnego projektu dla wszystkich branż.

Wentylacja

System wentylacji wykonany przy użyciu 2 sztuk central z odzyskiem ciepła (rekuperatorów) firmy Mitsubishi Electric model LGH-100RX5 o wydajnościach 1000m3/h każdy. System izolowanych kanałów zlokalizowanych w głównej części na poddaszu budynku głównego, rozprowadzony po dolnych kondygnacjach budynku bez naruszenia zabytkowej architektury. Nawiewy i wyciągi wykonane za pomocą zabytkowych kratek wkomponowanych w zabytkowy styl. W celu zapewnienia dodatkowego odzysku ciepła podczas palenia w dwóch kominkach, powietrze z ciepłej komory każdego kominka doprowadzone zostało do kanału wyciągowego każdego z rekuperatorów. Sterowanie układem wentylacji wykonane jest przy użyciu systemu automatyki inteligentnego budynku KNX EiB.

Centralne Ogrzewanie

Układ centralnego ogrzewania został wykonany przy użyciu pompy ciepła firmy BUDERUS, zlokalizowanej w budynku gospodarczym. Ciepła woda dostarczona została do budynku głównego za pomocą instalacji pre-izolowanej od długości 100m. Część wewnętrzna instalacji to ogrzewanie podłogowe w całym budynku głównym, wspomagane grzejnikami ściennymi w łazienkach. Indywidualna regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu realizowana jest przez system automatyki inteligentnego budynku KNX EiB, gdzie pomiar oraz nastawy temperatury zostały zintegrowane z przyciskami oświetlenia.

INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA

Ze względu na konieczność wpięcia systemu kanalizacji do znacznie oddalonej od budynku oczyszczalni, wykonany został układ przepompowni kanalizacyjnej sterowanej również z systemu automatyki budynku KNX. Wewnętrzne podejścia wodne oraz kanalizacyjne wykonane na potrzeby zabytkowych wnętrz budynku.

CENTRALNY ODKURZACZ

Instalacja centralnego odkurzacz, ze względu na rozpiętość budynku, wykonana przy użyciu dwóch jednostek centralnych (odkurzaczy). Odkurzacze firmy DUOVAC zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Gniazda wyciągowe wkomponowane specjalnie w sztukaterię zabytkowego budynku.

Automatyka

Na potrzeby układu automatyki inteligentnego budynku wykonano specjalną instalację elektryczną wysoko-prądową, nisko-prądową, alarmową. Sterowanie wszystkimi układami odbywa się za pomocą systemu KNX EiB. System umożliwia integrację wszystkich układów sanitarnych (grzewczego, wentylacyjnego, alarmowego) oraz doskonałe sterowanie oświetleniem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

WENTYLACJA, CENTRALNE OGRZEWANIE, WOD-KAN, ODKURZACZ CENTRALNY, AUTOMATYKA KNX – DWOREK ZABYTKOWY W OKOLICACH RADOMSKA


Marki urządzeń wykorzystywanych przez firmę IN-THERM

FUJITSU MITSUBISHI ELECTRIC MDV KOMFOVENT IVT

BUDERUS DUOVAC