Wentylacja

Sprawna wentylacja to podstawa w każdym budynku. Dlatego swoją ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorców i Klientów z województwa łódzkiego. Dysponujemy centralami zapewniającymi minimalny poziom hałasu oraz redukcję kosztów eksploatacji. Wspólnie dobierzemy instalację spełniającą potrzeby inwestora i dopasowaną do walorów technicznych budynku.

To jeden z najważniejszych elementów każdego budynku.

Jaka powinna być dobrze wykonana wentylacja?

  • Projekt – najważniejsza część całego układu. Wybór projektanta lub biura projektowego to podstawa dobrze wykonanego systemu. Fachowo wykonany projekt uwzględniający potrzeby inwestora i późniejsze zrealizowanie tematu według tego projektu, pozwoli na pełne zadowolenie z użytkowania oraz ponoszenie zaplanowanych w inwestycji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
  • Centrala wentylacyjna – należy ją dobrać w oparciu o potrzeby inwestora oraz możliwości techniczne budynku. Projektant dokona wyboru biorąc pod uwagę możliwości finansowe inwestora, późniejsze koszty eksploatacyjne czy głośność systemu. Najczęściej stosowane są centrale mechaniczne z odzyskiem ciepła. Posiadają one tzw. wymiennik ciepła, który odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego z pomieszczeń i przekazuje je do powietrza nawiewanego z dworu. Uzyskujemy w ten sposób olbrzymie korzyści finansowe podczas eksploatacji systemu. W naszej ofercie posiadamy centrale firm takich jak SWEGON, CLIMA GOLD czy VENTIA.

  • Kanały wentylacyjne – w tym elemencie musimy całkowicie zaufać projektantowi, który dobierze nam kanały uwzględniając możliwości techniczne budynku. Podstawą zaprojektowania kanałów jest odpowiedni przepływ powietrza, jego prędkość oraz najważniejsze jego hałas.
  • Nawiewniki – to elementy przez które wentylacja nawiewa i wywiewa powietrze z pomieszczeń. Przy wyborze możemy kierować się ich estetyką, zachowując odpowiednie prędkości przepływu powietrza (dla uzyskania jak najmniejszego hałasu).

Marki urządzeń wykorzystywanych przez firmę IN-THERM

FUJITSU MITSUBISHI ELECTRIC MDV KOMFOVENT IVT

BUDERUS DUOVAC